Konkursanbud Eazymec AB

ANBUDSUNDERLAG FÖRSÄLJNING I KONKURS EAZYMEC AB (556961-2772)

Bild (2)

Eazymec AB försattes i konkurs genom Luleå tingsrätts beslut den 14 april 2023, varvid advokat Sami Hietala vid Advokatbyrån Kaiding i Luleå, förordnades till konkursförvaltare.

Konkursbolaget har utvecklat produkten Eazymec®. Konkursförvaltaren har till uppgift att avveckla tillgångarna i konkursboet. Intressenter tillhandahålls nu detta underlag i syfte att kunna lägga anbud på tillgångarna i konkursboet.

Konkursboet infordrar nu anbud på samtliga eller delar av egendomen. Bindande skriftligt anbud ska avges senast den 12 maj 2023 . I anbud ska anges :
(i) Om anbudet avser all egendom eller delar av egendomen. Om anbudet avser delar av egendomen ska i anbudet tydligt anges vilken egendom anbudet avser.
(ii) Anbudet i SEK exklusive mervärdesskatt (mervärdesskatt utgår på försäljningen)

Skriftligt anbud skickas till: sami.hietala@kaiding.se och elin.wennberg@kaiding.se eller per post till Eazymec AB:s konkursbo, c/o Advokatbyrån Kaiding, Box 112, 971 04 Luleå