Konkursanbud Deepbay Digital AB

ANBUDSUNDERLAG DEEPBAY DIGITAL AB (559258-9815)

Information Memorandum FINAL(2441215

Deepbay Digital AB försattes i konkurs genom Luleå tingsrätts beslut den 19 september 2023, varvid advokat Sami Hietala vid Advokatbyrån Kaiding i Luleå, förordnades till konkursförvaltare.

Konkursförvaltaren har till uppgift att avveckla tillgångarna i konkursboet. Intressenter tillhandahålls nu introduktions- och anbudsunderlag i syfte att kunna lägga anbud på tillgångarna i konkursboet.

Konkursboet infordrar nu anbud på all egendomen. Bindande skriftligt anbud ska avges senast den 24 november 2023 .

Anbudet ska vara skriftligt och anges i SEK exklusive mervärdesskatt.

Skriftligt anbud skickas till: sami.hietala@kaiding.se alternativt elin.wennberg@kaiding.se eller per post till Deepbay Digital AB:s konkursbo, c/o Advokatbyrån Kaiding, Box 112, 971 04 Luleå