Konkursanbud Clas-Jöran Nordins dödsbo i konkurs (Östersund)

Krokom Hägra

Clas-Jöran Nordins dödsbo försattes i konkurs den 10 januari  vid Östersunds tingsrätt.  Advokat Jan Lindahl förordnades till konkursförvaltare.

Konkursboet äger fastigheten Krokom Hägra 3:73 med adress Hissmoforsvägen 59, 835 33 Krokom. Konkursförvaltaren bjuder nu ut Fastigheten till försäljning. Information om fastigheten finns i anbudsunderlaget och bilaga 1.

Anbudsunderlag Krokom Hägra 3:73
Bilaga1 utökad fastighetsrapport inkl. taxering

Intressent som önskar fortsätta i försäljningsprocessen ombeds lämna in ett indikativt bud på Fastigheten skriftligen per e-post till jan.lindahl@kaiding.se eller anna-carin.ohlsson@kaiding.se. De indikativa buden ska vara konkursförvaltningen tillhanda senast den 14 juni 2023.

För visning och upplysningar i övrigt kontakta konkursförvaltare Jan Lindahl, 010-199 08 89 eller konkurshandläggare Anna-Carin Ohlsson, 010-199 08 87.