Konkursanbud Åkersjöns Hotell AB i konkurs

Bild Åkersjön

Åkersjöns Hotell AB, 556774-8313, försattes i konkurs den 21 augusti 2023. Till konkursförvaltare utsågs Advokat Jan Lindahl, Advokatbyrån Kaiding i Östersund.

Åkersjöns Hotell ABs verksamhet är att bedriva hotell-, café- och restaurangverksamhet, samt skoteruthyrning.

Verksamheten har bedrivits på egenägda fastigheter som är belägna i Åkersjön, Föllinge, Krokoms kommun.

Konkursförvaltaren infordrar härmed anbud på konkursbolagets verksamhet. Ett anbud kan dock inte omfatta aktier i Konkursbolaget. Intressenter uppmanas härmed att lämna icke bindande indikativt bud så snart som möjligt, senast den 20 oktober 2023. När konkursförvaltaren har utvärderat inkomna anbud avser han att erbjuda ett begränsat antal anbudsgivare, de vars anbud bedöms som mest intressanta, att fortsätta till nästa steg i försäljningsprocessen. Avsikten är att aktuella anbudsgivare ska lämna ett slutligt och bindande anbud till konkursförvaltaren senast den 10 november 2023 med tillträde snarast därefter.

Försäljnings- och anbudsunderlag

Bilaga 1 - Bilder

Bilaga 2- Krokom Åkersjön 1:83

Bilaga 3 - Krokom  Åkersjön 1:434

Bilaga 4 - Krokom Åkersjön 1:433

Bilaga 5 - Årsredovisning 20-21

Bilaga 6 - Årsredovisning 21-22

Bilaga 7 - Balansrapport 230821

Bilaga 8 - Resultatrapport 230821

Bilaga 9 - Inventarielista från ställföreträdare