Konkursanbud BCG Diner Umeå AB

Restaurang i Umeå

BCG Diner Umeå AB I Kk

Konkursförvaltaren i BCG Diner AB:s konkursbo, utbjuder boets tillgångar till försäljning genom anbudsförfarande.

Till försäljning utbjudes:

- Bostadsrättslokal i HSB, Brf Hede i Umeå
   Rådhusesplanaden 17 C

- Maskiner och inventarier


Bilaga 1, information ang Brf Hede i Umeå
Bilaga 2, maskiner och inventarier
Bilaga 3, egendom tillhörig annan
Bilaga 4, bilder

Övriga upplysningar angående förutsättningar för anbuds avgivande kan erhållas av konkursförvaltaren, advokat Hans Andersson, tel 010-199 07 50 eller e-post: hans.andersson@kaiding.se

Anbud märkta "BCG Diner" ska vara advokat Hans Andersson, Box 114, 941 23 PITEÅ eller e-post pitea@kaiding.se tillhanda senast 2022-08-26.

Fri prövningsrätt förbehålles.