Anbud fastighet Piteå Pitholm 60:68 och tomträtt Piteå Pitholm 60:69

IMG 3509

Bolaget Lidströms Piteå Grönt AB försattes i likvidation 2022-12-06. Advokat Hans Andersson förordnades till likvidator. Bolagets verksamhet har bestått av tomatodling. Under samma anbudsförfarande säljs även den närliggande bostadsfastigheten för dödsboets räkning genom boutredningsmannen advokat Mattias Jaldeby. Anbud kan lämnas på båda fastigheterna gemensamt eller på vardera fastighet för sig. Båda fastigheterna överlåts i befintligt skick.

Till försäljning utbjudes:

Fastigheten Piteå Pitholm 60:68, värdeutlåtande

Tomträtt på fastigheten Piteå Pitholm 60:69, värdeutlåtande

Förfrågningar angående egendomen och anbudsförfarandet kan ställas till Advokatbyrån Kaiding tel 010-199 07 50 eller pitea@kaiding.se, se kontaktpersoner ovan.

Visning sker prelimärt onsdag den 18 januari 2023 kl 10.00-12.00. Föranmälan krävs. Anmälan sker till pitea@kaiding.se eller tel 010-199 07 50. Adress Södra Pitholmsvägen 3A och 3B i Piteå.

Anbud märkta ”Pitholm” ska vara Advokatbyrån Kaiding, Box 114, 941 23  PITEÅ tillhanda senast 2023-01-30.

Fri prövningsrätt och rätt att under anbudstiden överlåta egendom under hand förbehålles.