Konkursauktion Bensjö Skog AB Östersund

Bensjö Skog

Bensjö Skog AB i likvidation  har bedrivit skogsavverkning som inlejd entreprenör av skogsbolag. 

Konkursbolagets kvarvarande egendom, genom konkursförvaltare Emma Cutting, bjuds ut till försäljning via Toveks Auktioner.

Visning: efter ö.k. per tel. 0346-48776, Hasse
Avslut: Onsdag den 1/12 från kl.16.20
Avhämtning: efter ö.k. per tel. 0346-48776, Hasse