Konkursanbud FeRex AB och FeRex Plåtteknik AB

Anbud infordras på rubricerade konkursbon.

Ferex 002
KONKURSANBUD
FeRex AB och FeRex Plåtteknik AB
Rubricerade bolag försattes i konkurs 2021-07-12 och advokat Hans Andersson förordnades till konkursförvaltare. 
Nu bjuder konkursförvaltaren ut tillgångarna till försäljning genom anbudsförfarande. Konkursbolagens verksamheter har haft en årlig omsättning överstigande 100 miljoner kronor och bestått främst av legotillverkning och egentillverkning av komponenter i stål samt kap-, svetsnings-, målnings- och installationsarbeten.
Anbud märkta ”FeRex” ska vara Advokatbyrån Kaiding, Box 114, 941 23  PITEÅ eller e-post pitea@kaiding.se, tillhanda senast 2021-09-08.