Offentlig auktion fastigheten Krokom Offerdals Prästbord 1:28

Fritidsfastigheten Krokom Offerdals Prästbord 1:28 utbjudes till försäljning genom offentlig auktion.

Ede 611, Offerdal

Fritidsfastighet belägen i Ede, Offerdal.

Tid och plats: 

Måndag den 21 juni 2021 klockan 14:00 på Advokatbyrån Kaiding, Köpmangatan 22, 831 30 Östersund. På grund av rådande pandemi erbjuder vi möjlighet för budgivning på distans via videosystem.

Anmälan till auktionen ska ske senast torsdag den 17 juni 2021 till e-post; ostersund@kaiding.se 

Visning kommer att ske den 27 maj och 13 juni 2021 klockan 16:00 - 17:30. Anmälan krävs, vänligen anmäl antal personer i sällskapet till mäklaren, Sofia Andersson, Storsjömäklarna.

För ytterligare information kontakta gode mannen advokat Cilla Lindahl via
tfn. 010-19 90 880 eller e-post; ostersund@kaiding.se 

Länkar

Storsjömäklarna AB, Östersund

1. Auktions-PM -uppdaterat, 2021-05-25 med info angående arrende

2. Värdeutlåtande

3. Utökad taxeringsinformation

4. Koncept köpekontrakt

5. Ansökan om förvärvstillstånd - fysisk person