Konkursanbud fastigheten Haparanda Vuono 24:27 (Majgården)

Konkursanbud

Bild Hemsidan

Salmis IFK (897600-9293) försattes i konkurs den 7 maj 2021.

I konkursen ingår fastigheten Haparanda Vuono 24:27 (Majgården) som använts i föreningens verksamhet. Fastigheten omfattar 3 972 kvm och är strandnära belägen på Majgårdsvägen 70 i Salmis endast 8 km från Haparanda centrum.

Visning sker den 9 juli 2021 kl. 16-17 och den 13 augusti kl. 16-17.

Anbud emotses senast den 15 augusti 2021, för mer information se anbudsunderlaget.

 

Bilaga 1: Utdrag från fastighetsregistret

Bilaga 2: Översiktskartor fastigheten

Bilaga 3: Bilder

Bilaga 4: Värdeutlåtande