Konkursanbud Umeå Brewing Company & Event AB

Umeå Brewing Company & Event AB försattes i konkurs den 12 februari vid Umeå tingsrätt efter egen ansökan. Konkursbolaget har bedrivit restaurangverksamhet i förhyrda lokaler "Öst på stan" i Umeå. Konkursförvaltaren advokat Magnus Lindblom infordrar anbud på konkursbolagets rörelsetillgångar. Skriftligt anbud skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 3 mars 2021. För mer information och anbudsunderlag var god kontakta Sofia Norlén på sofia.norlen@kaiding.se alt. 010-19 90 700.

Zillers Logotyp Blk (1)