Offentlig auktion fastigheten Härjedalen Lofsdalen 1:47

Fritidsfastigheten Härjedalen Lofsdalen 1:47 i Härjedalens kommun utbjudes till försäljning genom offentligt auktion.

057A4074.jpg

Fritidsfastighet i fritidshusområdet Slagavallen i Lofsdalen

Tid och plats för auktionen: Advokatbyrån Kaidings kontor i Östersund, adress Köpmangatan 22, 831 30 Östersund. Auktionen den 10 december 2020 kl. 13.30 har ställts in. Auktionen kommer därmed inte hållas på tidigare angivet datum. Nytt datum för auktionen kommer att meddelas inom kort.

Visning av fastigheten;
Lördag 28 november 2020 kl. 14.00.
Lördag 5 december 2020 kl. 14.00.

För ytterligare information kontakta gode mannen biträdande jurist Sofia Lilja via tfn. 010-19 90 880 eller e-post sofia.lilja@kaiding.se 

Bilaga 1: Auktions PM

Bilaga 2: Värdeutlåtande

Bilaga 3: Ritning

Bilaga 4: Utökad taxeringsinformation

Bilaga 5: Köpekontrakt

Bilaga 6: Bilder