Konkursförsäljning fastigheten Kalix Töre 4:24

För konkursbos räkning infordras anbud på fastigheten Kalix Töre 4:24

Törefront.jpg

Ytterligare information angående anbud och egendom erhålles i anbudsunderlaget.

Fri prövningsrätt och rätt att avbryta anbudsförfarandet i förtid förbehålles.

Anbud tillställs Jerker Gramner via brev eller e-mail jerker.gramner@kaiding.se senast den 30 september 2020.

Visning sker den 18 september 2020 kl. 15.00.

Ytterligare upplysningar lämnas av Jerker Gramner på telefon 070-514 80 80 / 010-19 90 850 alternativt jerker.gramner@kaiding.se.