Konkursanbud Kaminhuset i Nälden AB

Konkursanbud Kaminhuset i Nälden AB

IMG_1208 (2).JPG

Kaminhuset i Nälden AB har bedrivit verksamhet huvudsakligen bestående av försäljning och installationer av kaminer och skorstenar. Verksamheten har bedrivits i bolagets fastighet i Trångsviken belägen intill E14 mellan Östersund och Åre och byggnaden inhyser såväl industrilokal som kontor och butiksyta. Fastigheten har sedan tidpunkten för upprättande av bilagd värdering genomgått betydande renoveringar där installation av skorsten och kamin, inredning av butiksyta samt panelbyte kan särskilt noteras.

För Kaminhuset i Nälden AB:s konkursbo infordras anbud på verksamheten innefattande inventarier, varulager, fordon och fastighet. För mer information se bilagt anbudsunderlag jämte bilagor.

Visning anordnas i samråd med konkursförvaltaren advokat Emma Cutting och anbud lämnas senast den 11 maj kl. 12.00.

  1. Anbudsförutsättningar
  2. Inventarier och varulager
  3. Fordon
  4. Fastighet
  5. Bilder - fastighet