Konkursanbud Jemtlacken AB

lacken.jpg

Jemtlacken AB ("Konkursbolaget") har bedrivit verksamhet bestående av billackeringar och lackering av köksluckor. Konkursbolagets kunder har varit privatpersoner och företag.

Anbudsgivare har att själva kontakta hyresvärden Brogråden för överenskommelse om hyra av lokalen,
bilaga 1 Konkursbolagets hyreskontrakt

Konkursbolagets egendom bjuds nu ut till försäljning genom anbudsförfarande. Egendomen består av;

Skriftligt anbud kan lämnas på alla tillgångar eller på endast vissa tillgångar. Skriftligt anbud ska vara konkursboet till handa senast den 14 september 2020 kl. 12.00. För mer information se anbudsunderlag.