Konkursanbud SAK Umeå Ekonomisk Förening

Konkursförvaltaren infordrar härmed anbud på föreningens rörelsetillgångar som i huvudsak omfattar fordon, inventarier och varulager.

Kristall 4

Skriftligt anbud på rörelsetillgångarna skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 25 mars 2019 kl. 12.00.

För med mer information och anbudsförutsättningar se anbudsunderlag nedan.

Anbudsunderlag