Offentlig Auktion

Skogsfastigheterna Pajala Jierijärvi 1:10 samt 6:26 utbjudes till gemensam försäljning genom offentlig auktion

Jierijärvi 1.10 6.26.jpg

Haparanda tingsrätt har förordnat advokaten Fredrik Forseryd att som god man sälja rubricerade fastigheter på offentlig auktion. Fastigheternas areal uppgår totalt till drygt 150 hektar varav ca 85 hektar utgör produktiv skogsmark. 

Tid och plats för auktion:

Fredag den 5 april 2019 kl. 11.00.

Advokatbyrån Kaiding, Köpmangatan 40 A i Luleå.

Auktionspromemoria och underlag avseende fastigheterna och försäljningen finns att läsa nedan. 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta Fredrik Forseryd på 010-1990 800 alt. fredrik.forseryd@kaiding.se 

Auktions-PM

Bilaga 1 - Annons Jierijärvi

Bilaga 2 - Prospekt

Bilaga 3.1 - Fastighetsrapport Jierijärvi 1.10

Bilaga 3.2 - Fastighetsrapport Jierijärvi 6:26

Bilaga 4 - Värdering, skogsbruksplan m.m.

Bilaga 5 - Värdering fastighet

Bilaga 6 - Köpekontrakt

Bilaga 7 - Information om förvärvstillstånd