Offentlig Auktion

Översiktlig kartbild.jpg

Haparanda tingsrätt har förordat advokat Jerker Gramner som god man för att sälja fastigheterna Kalix Bondersbyn 3:3, Kalix Kosjärv 1:23 och 1:45 på offentlig auktion enligt samäganderättslagen.
Auktionen kommer hållas på Advokatbyrån Kaiding i Kalix den 31 januari 2020. Mer information om fastigheterna och försäljningen hittar ni nedan.

 

Kalix Bondersbyn 3:3
Auktionspromemoria
Bilder
Fastighetsregisterutdrag
Skogsbruksplan

 

Kalix Kosjärv 1:23
Auktionspromemoria
Fastighetsregisterutdrag
Skogsbruksplan

 

Kalix Kosjärv 1:45
Auktionspromemoria
Fastighetsregisterutdrag
Skogsbruksplan