Offentlig Auktion

Fastigheten Boden Unbyn 51:6 samt Båtpaket utbjudes till försäljning genom offentlig auktion

Boden Unbyn 51.JPG

Luleå tingsrätt har förordnat advokaten Christina Lehto att som god man sälja rubricerad fastighet på offentlig auktion. Fastigheten är en industrifastighet med två kronförråd på ca 100 + 650 kvm. 

Tid och plats för auktion:

Måndagen den 24 juni 2019 kl. 11.00.

Advokatbyrån Kaiding, Köpmangatan 40 A i Luleå.

Auktionspromemoria och underlag avseende fastigheten och båtpaketet finns att läsa nedan. 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta Christina Lehto på 010-1990 800 alt. christina.lehto@kaiding.se 

Auktions-PM Boden Unbyn 51:6

Auktions-PM Båtpaket