Konkursanbud Pressteknik i Skellefteå AB

Kristall 2

Konkursförvaltaren i Pressteknik AB:s konkursbo, bjuder ut boets tillgångar till försäljning genom anbudsförfarande. Konkursbolagets verksamhet har bestått främst av plåtbearbetning i stål, aluminium och rostfritt.

Anbudsunderlag/Information
Bilaga 1 - Årsredovisning för räkenskapsåret 2017-07-01 – 2018-06-30
Bilaga 2 - Årsredovisning för räkenskapsåret 2018-07-01 – 2019-06-30
Bilaga 3 - Preliminär resultatrapport för perioden 2019-07-01 – 2019-12-06
Bilaga 4 - Preliminär balansrapport för perioden 2019-07-01 – 2019-12-06
Bilaga 5 - Maskiner och inventarier
Bilaga 6 - Bilder på några av de större maskinerna
Bilaga 7 - Fordon
Bilaga 8 - Varulager per 2019-12-20
Bilaga 9 - Tillgångar ägda av annan
Bilaga 10 - Utkast till överlåtelseavtal

Förfrågningar angående egendomen och anbudsförfarandet kan ställas till konkursförvaltaren Hans Andersson, e-post pitea@kaiding.se eller 010-199 07 50.

Anbud märkta ”Pressteknik” ska vara Advokatbyrån Kaiding, Box 114, 941 23 PITEÅ eller e-post pitea@kaiding.se, tillhanda senast 2020-01-28.

Fri prövningsrätt förbehålles.