Konkursanbud LRS Industri AB

LRS Industri AB.jpg

Konkursförvaltaren i LRS Industri AB:s konkursbo, bjuder ut boets tillgångar till försäljning genom anbudsförfarande. Konkursbolaget har i egenägda lokaler i Ljusvattnet, Burträsk, Skellefteå kommun, bedrivit produktion och försäljning av inredningar till ladugårdar och häststallar.

 

Anbudsunderlaget

 

Förfrågningar angående egendomen och anbudsförfarandet kan ställas till konkursförvaltaren advokat Simon Engman på telefon 072-050 48 70 eller e-post simon.engman@kaiding.se.

 

Anbud märkta ”LRS” ska konkursförvaltaren tillhanda senast måndag den 3 februari 2020, under nedan angivna adress eller e-post:

LRS Industri AB:s konkursbo, c/o Advokatbyrån Kaiding, Box 385, 931 24 SKELLEFTEÅ eller via e-post simon.engman@kaiding.se.

 

Fri prövningsrätt förbehålles.