Konkursanbud Kanslihusvägen 1 Boden

För konkursbos räkning infordras anbud på fastigheten Kanslihusvägen 1.

Kanslihusvägen 1 foto.jpg

Bud lämnas till ansvarig mäklare Carina Andersson, Jonas Nilsson Fastighetsförmedling, enl. bifogad fil.

Fastigheten säljs i befintligt skick och konkursboet kommer att friskriva sig från allt ansvar för eventuella fel och brister i Fastigheten och i detta anbudsunderlag. För mer information om fastigheten kontakta mäklaren.

Bilagor:
Anbudsunderlag