Konkursanbud digitala plattformar

Syndigate AB (Content Central) i konkurs – innovativ teknisk plattform för redaktionellt innehåll och samarbete – ”Wryter” till försäljning

Content Central Wryter.jpg

Syndigate AB (nedan ”SAB”) försattes i konkurs efter egen ansökan vid Umeå tingsrätt den 27 maj 2019. Advokat Hans Andersson vid Advokatbyrån Kaiding i Piteå utsågs till konkursförvaltare. SAB har utvecklat en molnbaserad contentplattform kallad Wryter för redaktionellt innehåll - där redaktioner kan planera, skapa, samarbeta kring innehåll (content) samt distribuera denna. I Wryter arbetar redaktioner enkelt med externa parter som kunder, frilansjournalister och fotografer. Typiska kunder/användare är magasinförlag och contentbyråer.

Konkursförvaltning bifogar här ett anbudsunderlag i syfte att ge intresserade parter möjligheter att, genom ett så kallat controlled auction-förfarande, utvärdera och eventuellt lämna ett icke bindande anbud på hela eller delar av SAB:s tillgångar i konkursen. Det kommer inte att vara möjligt att lämna bud på SAB:s aktier, då SAB är försatt i konkurs.

Bland tillgångarna finns den tekniska plattformen Wryter. Wryter är utvecklad i C#, .Net och React och är molnhostad på Microsoft Azure. En demonstrationsvideo för utvecklade plattformar kommer att hållas tillgänglig på länken www.contentcentral.se/kaiding senast den 11 juni 2019. För mer information, se bifogat anbudsunderlag med bilagor.

Anbud tillställs Hans Andersson via brev eller e-mail pitea@kaiding.se senast den 17 juni 2019.

Ytterligare upplysningar lämnas av Hans Andersson, hans.andersson@kaiding.se eller Christoffer Lundmark, christoffer.lundmark@kaiding.se tel+4610 199 07 50.

For information in English please se attached files

Information Memorandum

Appendix 1

Appendix 2

Appendix 3

Appendix 4

Appendix 5

Appendix 6

Appendix 7

Appendix 8