Konkursauktion Restaurang Cleopatra i Luleå AB

Auktion avseende tillgångarna i Restaurang Cleopatra i Luleå AB i konkurs ("Restaurang Toscana Bar & Kök")

Cleopatra.jpg

Restaurang Cleopatra i Luleå AB (”Bolaget”) har sedan 2014 bedrivit restaurangverksamheten på Ringgatan 26 på bostadsområdet Skurholmen i Luleå. Restaurangen är i folkmun känd som restaurang Toscana Bar & Kök. Restaurangverksamheten har, före det att Bolaget övertog verksamheten, bedrivits av andra aktörer under en längre tid i de aktuella lokalerna och restaurangen är väletablerad i Luleå. Verksamheten har sysselsatt, förutom ställföreträdare för Bolaget, en eller par anställda. Bolaget ansökte självt om sitt försättande i konkurs vid Luleå tingsrätt den 12 augusti 2019. Luleå tingsrätt fattade beslut om konkurs samma dag varvid Sami Hietala förordnades till konkursförvaltare.

Konkursboet utbjuder nu Bolagets tillgångar till försäljning genom internetauktion. Internetauktionen handhas av PS Auctions AB. Intressenter hänvisas till PS Auctions AB:s hemsida www.psauctions.se för mer information och för bilder av egendomen.

För frågor kring auktionsförfarandet och Egendomen vänligen kontakta konkursförvaltaren på sami.hietala@kaiding.se eller 010-199 0 800 alternativt PS Auctions AB.

För mer information se bifogad Auktionspromemoria