Konkursutförsäljning av fastigheten Haparanda Nikkala 8:14

Fastigheten Haparanda Nikkala 8:14 bjuds nu ut till försäljning genom ett anbudsförfarande.

haparanda_nikkala_8-14.jpg

Fastighetens adress är Hamnvägen 100 i Nikkala. Ytterligare information angående anbud och egendom erhålles i anbudsunderlaget.

Fri prövningsrätt och rätt att avbryta anbudsförfarandet i förtid förbehålles.

Anbud tillställs Jerker Gramner via brev eller e-mail jerker.gramner@kaiding.se senast den 10 januari 2018.

Visning sker efter överenskommelse

Ytterligare upplysningar lämnas av Jerker Gramner på telefon 070-514 80 80 / 010-19 90 850 alternativt jerker.gramner@kaiding.se.

Bilagor: