Konkursanbud industrifastighet Skelleftehamn

För konkursbos räkning infordras anbud på industrifastighet i Skelleftehamn.

norlund-bygg_oversiktsbild_husfabriken.jpg

Konkursförvaltningen efterfrågar konkreta anbud på Fastigheten för övertagande inom en snar framtid. Anbudet kan med fördel, förutom tänkt köpeskilling, innefatta en kort beskrivning av den planerade verksamheten samt tidpunkten för tänkt tillträde.

Fastigheten säljs i befintligt skick och konkursboet kommer att friskriva sig från allt ansvar för eventuella fel och brister i Fastigheten och i detta anbudsunderlag, uppgifterna är i huvudsak inhämtade ur register. Någon besiktning har inte genomförts. Det ankommer därför på köparen att noga undersöka byggnaden och rådande fastighetsförhållanden. Energideklaration har inte upprättats.

Konkursboet har fri prövningsrätt dvs. rätt att själv bestämma vilket anbud som sammantaget skall anses mest fördelaktigt för konkursboet. Vidare förbehålles rätten att sälja Fastigheten utan att anbudstiden gått ut.

Visning sker tisdag den 11 december 2018 kl 13.00-14.00. Föranmälan krävs. Anmälan sker till Pelle Holmström, PS Auction, 072-533 80 02 eller pelle.holmstrom@ps.se senast måndag den 10 december kl 16.00.

Anbud märkta "Norlund" ska vara Advokatbyrån Kaiding KB, Box 385, 931 24 Skellefteå, alternativt simon.engman@kaiding.se tillhanda senast fredag den 14 december 2018.

Bilagor:
Anbudsunderlag (pdf)