Vendis Capital och Equip Capital förvärvar Latitude 64

Disc 4

Vendis Capital och Equip Capital har förvärvat Mountain Village AB som är moderbolag för den koncern i vilken Latitude 64 är det största mest kända varumärket, och som även innehåller andra bolag och varumärken såsom Westside Discs och Kastaplast. Mountain Village utvecklar, tillverkar och säljer discar till både egna och andra varumärken och är en av de ledande globala aktörerna inom discsport. Latitude 64 grundades för 17 år sedan av fyra utövare av sporten och har därefter gjort en tillväxtresa som 2016 resulterade i att bolaget blev gasellvinnare. 

De fyra grundarna återinvesterar i koncernen, vilket innebär att de kommer att vara kvar som minoritetsägare och utveckla verksamheten samt utgöra den operativa driften av koncernen.

Köpare är dels Belgien-baserade Vendis Capital dels norska Equip Capital.

Kaiding företrädde säljarna i transaktionen.