Oral Care förvärvar Tandläkarna Wiklund och Incisor Dental Lab Sundsvall

Forebyggande Tandvard 900X500

Oral Care har förvärvat samtliga aktier i de tre bolagen Tandläkarna Wiklund i Härnösand, Tandläkarna Wiklund i Sundsvall och Incisor Dental Lab Sundsvall som, precis som namnen antyder, har två kliniker och ett modernt labb i Sundsvall och Härnösand. 

Kaiding biträdde säljarna i transaktionen.

(Bild lånad från tandlakarnawiklund.se)