Norra Skog förvärvar Meraskog

Norraskog Mera

Kaiding har biträtt Norra Skog vid föreningens förvärv av samtliga aktier i Meraskog i Jämtland AB. I Meraskog-koncernen ingår även dotterbolagen Meraskog i Värmland AB och Meraskog Förvaltning AB.

Meraskog grundades 2009 och koncernens verksamhet består i att tillhandahålla tjänster åt skogsägare enligt ett av bolaget utvecklat koncept.

De medarbetare i Meraskog som är stationerade inom Norra Skogs verksamhetsområde kommer hädanefter att vara anställda direkt av Norra Skog. Meraskogs medarbetare i Härjedalen, Hälsingland, Värmland och Småland, dvs. de som är verksamma söder om Norra Skogs verksamhetsområde, kommer dock att arbeta vidare i Meraskog-bolagen. 

Länk till Norra Skogs pressmeddelande: https://www.norraskog.se/om-foreningen/pressrum/nyheter/meraskog-gar-samman-med-norra-skog