Nordtech förvärvar Akribi

Nordtech

Kaiding har biträtt Stockholm Nordtech Group vid förvärv av samtliga aktier i Akribi System AB, ett bolag som tillhandahåller ekonomisystem för fastighets-, energi-, och VA-bolag.

Mjukvarugruppen Nordtech är en teknikkoncern bestående av ledande mjukvarubolag med industrispecifika produkter och vars vision är att förvärva stabila tillväxtbolag med starka produkter. Förvärvet av Akribi är Nordtechs sjunde förvärv och utöver Akribi består nu gruppen av ReQtest, Flexite, Starweb, InformaIT, InfoMentor och Shoppa. 

.