Lindab förvärvar Nord Trade AB

Nord Trade Lindab

Lindab Sverige AB har förvärvat Nord Trade AB. Lindab har idag ingen egen närvaro i Skellefteå och får genom förvärvet en väletablerad butik och distributionspunkt på en geografiskt viktig ort. Nord Trade är återförsäljare av Lindabs byggprodukter och kommer framöver att bredda sortimentet till att även erbjuda Lindabs ventilationsprodukter.

 

"Vi ser fram emot att vara del av Lindab, som vi har en god relation med sedan länge. Vi kommer att kunna dra nytta av Lindabs breda produktportfölj, globala inköp och distributionsnät, vilket ger oss möjlighet att serva regionen ännu bättre, säger Johan Lindquist, ägare av Nord Trade."

 

Kaiding biträdde säljaren i transaktionen.