Information angående konkursärendet Ideella Föreningen NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande)

Kristall 3

Ideella Föreningen NTF, har idag på egen begäran försatts i konkurs av Solna tingsrätt. Advokat Hans Andersson är utsedd till förvaltare. Vid frågor rörande konkursen kan kontakt tas med Hans Andersson via mail hans.andersson@kaiding.se eller telefon (växel 010-199 07 50, mobil 070-527 57 80)