Byggbetong John Dahlgren AB förvärvar Örnfrakts betongsegment

Gidmark

Byggbetong John Dahlgren AB har förvärvat Örnfrakts betongsegment innefattande två betongfabriker, en i Stöcksjö utanför Umeå och en i Idbyn utanför Örnsköldsvik. Förvärvet av de två betongfabrikerna tillsammans med bolagets fem befintliga fem gör Byggbetong till en av Norrlands största leverantörer av fabriksbetong. ”En stor och viktig satsning för oss som ger tillgång till nya marknader och möjlighet att expandera ytterligare”, säger Håkan Dahlgren, vd på Byggbetong. Genom förvärven tar Byggbetong steget in på nya marknader.

 

Kaiding biträdde köparen i transaktionen.