Bracke Forest säljs till Komatsu Forest

Bild Bracke

Kaiding har biträtt Cranab AB vid försäljningen av Bracke Forest till Komatsu Forest. 

Bracke Forest utvecklar, tillverkar och säljer skogsbruksredskap och maskiner. Bracke grundades för 100 år sedan (1922) och bolagets produkter säljs i dag över hela världen. Bolaget omsatte 73 mkr under 2021.

Tillträde förväntas ske den 1 juli 2022.

https://www.cranab.com/sv/nyheter/foretaget/143-komatsu-forest-forvarvar-bracke-forest