Konkursanbud Restaurang Goodwill

Kristall 4

Konkursförvaltaren för Malin Hsiung i konkurs eftersöker intressenter till Restaurang Goodwill, i första hand avseende restaurangrörelsen i sin helhet i befintliga lokaler på busstationen/Loet i centrala Luleå.

Skriftligt anbud på verksamheten eller delar därav skall vara advokatbyrån tillhanda senast den 21 mars 2019.

För mer information och anbudsförutsättningar se anbudsunderlag nedan.

Anbudsunderlag

Bilder