Konkursanbud - Slakteri i Burträsk, Västerbotten (Burträskbygdens Kött AB)

Konkursförvaltningen efterfrågar konkreta anbud på Egendomen för övertagande inom en snar framtid. Anbudet kan med fördel, förutom tänkt köpeskilling, innefatta en kort beskrivning av den planerade verksamheten samt tidpunkten för tänkt tillträde. Anbud avseende enskilda maskiner/inventarier undanbedes.

Bild till hemsidan.JPG

Egendomen kommer i första hand säljas för fortsatt drift i verksamhetslokalen.

 

Egendomen säljs i befintligt skick och konkursboet kommer att friskriva sig från allt ansvar för eventuella fel och brister i Egendomen och i detta anbudsunderlag, uppgifterna är i huvudsak inhämtade ur register. Någon besiktning har inte genomförts. Det ankommer därför på köparen att noga undersöka Egendomen.

 

Konkursboet har fri prövningsrätt dvs. rätt att själv bestämma vilket anbud som sammantaget skall anses mest fördelaktigt för konkursboet. Vidare har konkurs­boet rätt till mellankommande försäljning under anbudsförfarandet, vilket innebär att överlåtelse av hela eller delar av Bolagets tillgångar kan komma att ske innan anbudstidens utgång.

 

Visning av Egendomen sker efter överenskommelse med advokat Simon Engman, simon.engman@kaiding.se eller tel. 072-050 48 70. Förfrågningar angående Egendomen och anbudsförfarandet kan ställas till densamma.

 

Anbud märkta ”Slakteri Burträsk” ska vara Advokatbyrån Kaiding KB, Box 385, 931 24 Skellefteå, alternativt simon.engman@kaiding.se tillhanda senast fredag den 15 februari 2019.

 

Anbudsunderlag