Användarvillkor

Allmänna villkor

Av våra allmänna villkor framgår hur vi arbetar och vad klienterna kan förvänta sig av våra tjänster.

Nedanstående allmänna villkor gäller för uppdrag som Advokatbyrån Kaiding påbörjade den 22 februari 2017 eller senare.

Personuppgiftspolicy

Av personuppgiftspolicyn framgår hur vi hanterar personuppgifter.

Personuppgiftspolicy