Konkursanbud Storstugan Lövånger

För konkursbos räkning infordras anbud på Storstugan Lövånger.

Rött hus

Konkursförvaltningen efterfrågar konkreta anbud på Fastigheten och/eller och maskiner/inventarier för övertagande inom en snar framtid. Anbudet kan med fördel, förutom tänkt köpeskilling, innefatta en kort beskrivning av den planerade verksamheten samt tidpunkten för tänkt tillträde. Anbud avseende enskilda maskiner/inventarier undanbedes.

Konkursboet har fri prövningsrätt dvs. rätt att själv bestämma vilket anbud som sammantaget skall anses mest fördelaktigt för konkursboet. Vidare har konkurs­boet rätt till mellankommande försäljning under anbudsförfarandet, vilket innebär att överlåtelse av hela eller delar av Konkursbolagets tillgångar kan komma att ske innan anbudstidens utgång.

Fastigheten säljs i befintligt skick och konkursboet kommer att friskriva sig från allt ansvar för eventuella fel och brister i Fastigheten och i detta anbudsunderlag, uppgifterna är i huvudsak inhämtade ur register. Någon besiktning har inte genomförts. Det ankommer därför på köparen att noga undersöka byggnaden och rådande fastighetsförhållanden. Energideklaration har inte upprättats.

Fri prövningsrätt och rätt till mellanförsäljning förbehålles.

Tillträde till Fastigheten ska ske så snart som möjligt.

Visning av egendomen sker efter överenskommelse med advokat Simon Engman, simon.engman@kaiding.se eller tel. 072-050 48 70. Förfrågningar angående egendomen och anbudsförfarandet kan ställas densamma.

Anbud märkta "Storstugan Lövånger" ska vara Advokatbyrån Kaiding KB, Box 385, 931 24 Skellefteå, alternativt simon.engman@kaiding.se tillhanda senast fredag den 30 november 2018.

Anbudsunderlag innehållande:

  • Allmänt och anbudsförutsättningar
  • Förteckning maskiner och inventarier
  • Fastighetsregisterutdrag och fastighetsinformation
  • Ekonomisk information