Arjeplog Kurrokvejk 3:2

Advokat Mattias Jaldeby har genom beslut vid Luleå tingsrätt utsetts att som god man försälja fastigheten Arjeplog Kurrokvejk 3:2 genom offentlig auktion.

Den fastighet som utbjudes på auktion är en jordbruksfastighet bestående av bostadshus och ladugårdsbyggnad, vackert belägen vid sjön Uddjaure 8 km fr Arjeplog. Cirka 245 ha, varav 83 ha är vatten och 79 ha är produktiv skogsmark. Se bilagor nedan.

För kompletterande information kontakta advokat Mattias Jaldeby, 
Box 114, 941 23  PITEÅ. E-post mattias.jaldeby@kaiding.se eller 
010-199 07 50.

Tid och plats för visning

Torsdag den 18/10 2018 kl 12.00, vid boningshuset. För vägbeskrivning se bilaga 2 nedan.

Tid och plats för auktion

Tisdag den 30/10 2018 kl 11.00 på Hamnplan 5 C i Piteå.

Anmälan till visning och auktion görs till mattias.jaldeby@kaiding.se.

  1. Information och auktions PM
  2. Värdeutlåtande inkl beskrivning, värdering, skogsbruksplan, kartor
  3. Utökad fastighetsinformation
  4. Köpekontrakt
  5. Infomation och blankett avseende förvärvstillstånd